Zmiana dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie

Od piątku (17 maja) obowiązki dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie pełni Marcin Kanonienko.  Pełnienie obowiązków dyrektora zarząd powiatu powierzył mu  na okres do 31 maja 2019 roku i jednocześnie rozpisał konkurs na to stanowisko. Zainteresowani jego objęciem oferty mogą  składać w terminie do 27 maja br.

Marcin Kanonienko jest inżynierem drogowcem z uprawnieniami, ostatnio pracował w PZD na stanowisku kierownika Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów, a wcześniej w Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie.

Zastąpił on na stanowisku dyrektora PZD Mirosława Kleszczewskiego, z którym zarząd powiatu rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z ciężkim naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Decyzja zarządu powiatu jest konsekwencją ustaleń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, która zajmowała się badaniem skargi na Pana Kleszczewskiego złożonej przez Zbigniewa Więcha oraz uchwały rady powiatu, która uznała ją za zasadną i postawiła dyrektorowi PZD siedem zarzutów polegających m.in. na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji dotyczącej robót budowlanych na drogach powiatowych, nienaliczaniu należnych kar umownych w przypadku niedotrzymywania umów przez wykonawców robót, wykorzystywania sprzętu i materiałów PZD do wykonywania prac nie związanych z działalnością tej jednostki, realizowanie robót niezgodnie z dokumentacją budowlaną.

Pisałem o tym we wpisie z 23 kwietnia br. Więcej na ten temat TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=6877

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.