Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

zd1W dniach 02-04 lutego br. w Warszawie odbył się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, poświęcony konsultacji projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

 

Głównym organizatorem Kongresu był INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, a partnerami : Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich oraz Instytut Spraw Publicznych.

Kongres był zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Projekt obejmował badania, zmierzające do wypracowania modelowych rozwiązań systemowych oraz upowszechnienia problematyki bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych.

W kongresie wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych oraz biur porad obywatelskich.

Obecni na Kongresie przedstawiciele strony społecznej bardzo negatywnie wypowiedzieli się o projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, która tak naprawdę w wersji skierowanej do konsultacji preferuje opcję przekazania tego zadania kancelariom adwokackim lub radcowskim i ograniczenia działalności na tym polu m.in. organizacji pozarządowych, które od wielu lat są w tym przedmiocie bardzo aktywne. Stanowisko Kongresu w tej sprawie zostało przekazane stronie rządowej, a niebawem zostanie rozesłane pozostałym uczestnikom Kongresu. 

Funkcjonowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest sprawą szczególnie ważną dla wielu grup społecznych,  zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, na co zwraca nam uwagę m.in. Unia Europejska. Dlatego też do problematyki tej będziemy wracać.

W sesji otwierającej Kongres udział wzięli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, natomiast w sesji zamykającej Kongres uczestniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

O Kongresie i wyroku na organizacje poradnicze przeczytaj także na portalu ngo w artykule „Obietnice z expose – wyrok na organizacje poradnicze”

 

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=69

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.