Samorządy – ngo

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?page_id=2528