Zmiany w rejestracji i i przyjmowaniu pacjentów w szpitalu hrubieszowskim

Z początkiem maja pacjentów szpitala hrubieszowskiego pacjentów czekają duże zmiany w zakresie rejestracji, przyjmowania i świadczenia niektórych usług. Ważne, że jak informuje Pani Alicja Jarosińska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, zmiany te są korzystne dla pacjentów i mają polegać na: wydłużeniu od początku maja do godziny 19-tej rejestracji do poradni specjalistycznych oraz wprowadzeniu możliwości rejestrowania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15877

Odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

Na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r. z inicjatywy Klubu Radnych PiS okręgów 3, 4 i 5 podjęta została kolejna próba rozszerzenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji o radną tego klubu, panią Marcelinę Pogódź-Kukiełkę. Niestety i ta próba nie powiodła się bowiem wynik głosowania radnych zakończył remisem głosów 9 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15869

Wesołych Świąt

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15861

Remont ul. Działkowej w Hrubieszowie dobiega końca

Remont tej ulicy, która jest drogą powiatową miał być wykonany w 2021 r. jednak pomimo upływu wyznaczonego umową terminu nie został przez wykonawcę zrealizowany z powodu jak poinformował zleceniodawcę z powodu problemu z pozyskaniem materiałów oraz absencją pracowników spowodowaną pandemią. W tej sytuacji zarząd powiatu na sesji rady powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15850

Brak chętnych na mienie powiatu

O nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zwalnianym z bieżącego użytkowania (m.in. nieruchomości po zlikwidowanych szkołach prowadzonych przez powiat w Turkowicach i Dołhobyczowie, nieruchomości zwrócone powiatowi przez SP ZOZ po ośrodkach zdrowia w Horodle, Hulczu i Starej Wsi oraz po ośrodku wypoczynkowym w Starosielu) pisałem na swoim blogu zanim jeszcze objąłem mandat radnego rady powiatu, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15821

Zapytanie w sprawie postępów w regulacji stanu prawnego działek w ul. Polnej, obręb Podgórze

Pomimo wieloletnich zabiegów mieszkańców Osiedla Polna o remont chodnika w ul. Polnej , stanowiącej drogę powiatową Nr 3476L, widoków na szybką zmianę obecnego stanu rzeczy chyba nie można się spodziewać. Według zarządcy drogi główną przeszkodą jest nieuregulowany stan prawny drogi oraz zdaniem władz powiatu źle przygotowana w 2019 r. dokumentacja projektowa na gruntowną przebudowę ul. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15816

XXV Walny Zjazd TRH

W związku z upływem czteroletniej kadencji dotychczasowych władz w ostatnią sobotę (02.04.2022 r.) w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się XXV Walny Zjazd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, który podsumował czteroletnią kadencję działalności Towarzystwa, wybrał nowe władze oraz przyjął kierunki działalności na kolejne cztery lata. W skład nowych władz Towarzystwa w głosowaniach tajnych wybrani zostali: Zarząd TRH: …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15809

Kilka refleksji po ostatniej sesji Rady Powiatu

Chociaż porządek obrad ostatniej sesji rady powiatu (czwartek, 31.03.2022 r.) był bogaty i dotyczył w większości bardzo ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego, problemów osób niepełnosprawnych, spraw z zakresu pomocy społecznej oraz budżetu powiatu, to najwięcej emocji i niejednokrotnie ostrej dyskusji radnych wywołał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pani …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15805

XL sesja Rady Powiatu

Na dzień 31 marca br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XL sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15799

Pierwszy Powiatowy Kongres Nowej Lewicy – Piotr Szeląg Przewodniczącym Powiatowym Nowej Lewicy

Na zdjęciu od lewej: Anna Dymitrasz Wiceprzewodnicząca Powiatowa, Bogdan Wronowski Sekretarz Powiatowy, Piotr Szeląg  Przewodniczący Powiatowy, Czesław Podgórski przewodniczący obrad Kongresu oraz Jerzy Błaziak członek zarządu. W dniu wczorajszym (sobota, 19.03.2022 r.) odbył się w Hrubieszowie I Powiatowy Kongres Nowej Lewicy. Kongres wybrał władze partii, tj. przewodniczącego partii, radę powiatową i zarząd powiatowy. Pierwszym Przewodniczącym …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15789

Marek Bartkowiak nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Na wczorajszym (czwartek 10.03) Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” uczestnicy zgromadzenia przyjęli do wiadomości moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia, którą pełniłem od 2001 r. i wybrali na tę funkcję Marka Bartkowiaka, który należał do grupy inicjatorów jego założenia. Od wielu lat Marek Bartkowiak był członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję skarbnika. Walne …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15779