Odpowiedź na wniosek zgłoszony na sesji 29 kwietnia br.

W dniu wczorajszym (22.06) otrzymałem odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br. Pisałem o tym we wpisie z 7 czerwca br. czytaj TUTAJ W piśmie BRZ.003.51.2022, datowanym na dzień 13 czerwca br., podpisanym przez Pana Marka Katę  Wicestarostę Hrubieszowskiego, zawierającym odpowiedź na mój wniosek napisano m.in. cytuję „Powiatowy …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15964

Jaka jest prawda o polskich samorządach?

Twórcy polskich reform samorządowych z 1990 r. (gminnej) i z 1998 r. powiatowej i wojewódzkiej), m.in. senatorowie prof. Jerzy Regulski pełnomocnik rządu Tadeusza Mazowieckiego ds. reformy samorządu terytorialnego i prof. Jerzy Stępień, generalny komisarz wyborczy, wiceminister MSWiA zaangażowany w reformach z 1990 i 1998 r., prof. Michał Kulesza, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, sekretarz stanu w …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15952

Wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w dyskusji na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br.

W dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje zapytanie zgłoszone na sesji w dniu 29 kwietnia br. w trakcie dyskusji nad oceną stanu technicznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. Otóż zabierając głos w dyskusji na  w/w sesji nad przedłożoną przez Powiatowy Zarząd Dróg oceną stanu technicznego dróg powiatowych …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15945

Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe do rad gmin (wiejskich i miejskich), które przypieczętowały proces reaktywowania samorządu terytorialnego w III RP. Wybory przeprowadzono w oparciu o nową ordynację wyborczą, a ustrój nowego samorządu opisany został w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Na mocy nowej ustawy utworzone zostały gminne wspólnoty …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15939

Po co nam te tablety ?

Z powodu pandemii koronawirusa wiceprzewodniczący rady powiatu odwołał XXIX sesję zwołaną przez przewodniczącego na 5 marca 2021 r. (ponownie została zwołana na 28 kwietnia 2022 r.), a przewodniczący rady odmówił zwołania sesji na wnioski radnych z 31 marca 2021 r. i 16 kwietnia 2021 r. W tej sytuacji radni zawnioskowali o stworzenie możliwości odbywania obrad …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15926

Obchody „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”

W ostatni piątek (13.05) miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”, które zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego. W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in: Poseł na Sejm RP Sławomir …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15921

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu na moją korespondencję w sprawie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu wczorajszym (piątek, 06.05) otrzymałem przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencję Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie, stanowiącą odpowiedź (znak: BRZ.0003.37.2022 z 02.05.2022 r.) na moją korespondencję z 20 kwietnia br. dot. potrzeby ustawowej uzupełnienia składu komisji skarg, wniosków i petycji, czytaj TUTAJ oraz TUTAJ  Ze względu na to, że odpowiedź pana przewodniczącego z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15911

Odpowiedź na interpelację z 12 kwietnia w sprawie stanu mienia powiatu

W dniu 12 kwietnia br. złożyłem interpelację w sprawie stanu mienia naszego powiatu oraz zaniedbań w gospodarowaniu nim co prowadzi do jego dewastacji. Była to już kolejna moja interpelacja w tej sprawie o czym na blogu informowałem. Z ostatnim wpisem na blogu na ten temat można zapoznać się  TUTAJ, a z treścią interpelacji z 12 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15898

XLI sesja Rady Powiatu

Na 29 kwietnia br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał kolejną, XLI już w tej kadencji sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie tak jak zawsze w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15890

Odpowiedź na zapytanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Polnej w Hrubieszowie

W dniu 19 kwietnia br. otrzymałem odpowiedź – pismo BRZ.0003.41.2022 z 19 kwietnia br. – na zapytania z 5 kwietnia br., skierowane do pani starosty w sprawie zaawansowania regulacji stanu prawnego działek zajętych pod ul. Polną w Hrubieszowie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Na tę …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15880

Zmiany w rejestracji i i przyjmowaniu pacjentów w szpitalu hrubieszowskim

Z początkiem maja pacjentów szpitala hrubieszowskiego pacjentów czekają duże zmiany w zakresie rejestracji, przyjmowania i świadczenia niektórych usług. Ważne, że jak informuje Pani Alicja Jarosińska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, zmiany te są korzystne dla pacjentów i mają polegać na: wydłużeniu od początku maja do godziny 19-tej rejestracji do poradni specjalistycznych oraz wprowadzeniu możliwości rejestrowania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15877