Przyszła prawdziwa zima

Ostatnie lata spowodowały, że odzwyczailiśmy się już od prawdziwych zim, obfitujących w duże opady śniegu i siarczyste mrozy. Dla wielu młodszych pokoleń Polaków zapewne trudno jest uwierzyć w opowiadania, że dwumetrowej wysokości zaspy śniegu oraz dwudziestostopniowe czy trzydziestostopniowe mrozy nie były czymś nadzwyczajnym. Pamiętam, że nie stanowiło to jednak wielkiej przeszkody w uczęszczaniu do mojej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15095

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na „Zapytanie” z 17 września 2020 r.

Szanowna Pani Starosto. Pozwolę sobie przypomnieć, że 17 września 2020 r. za pośrednictwem Pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu, skierowałem pod Pani adresem „Zapytanie” dotyczące nielegalnej kopalni piasku i nielegalnego wysypiska śmieci w Strzyżowie. Na w/w „Zapytanie” w dniu 01 października 2020 r. pismem ZNŚ.6233.14.2017.2018 z dnia 28 września 2020 r. otrzymałem obszerną odpowiedź podpisaną …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15084

W prasie lokalnej o nieludzko potraktowanych szczeniakach

We wczorajszym wpisie (czwartek, 07.01.2021 r.) zamieściłem przyjęty na sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2020 r. „Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w sprawie niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „piątki Kaczyńskiego” oraz swoje stanowisko w tej sprawie przekazane na piśmie przewodniczącemu rady powiatu, w którym m.in. napisałem „że przypadki niewłaściwego …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15075

Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Powiatu w Hrubieszowie obradująca na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. przyjęła „Apel Rady Powiatu w Hrubieszowie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w sprawie niepodpisywania ustawy w sprawie tzw. „piątki Kaczyńskiego”, chociaż tak naprawdę nikt oficjalnie nie przyznał się do autorstwa tego projektu. Nie rekomendował go zarząd powiatu, nie rekomendowała go też żadna z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15068

Powiat wyzbywa się niezagospodarowanych od lat nieruchomości – tym razem kolej przyszła na Ośrodek Zdrowia w Horodle

We wpisie z 26 lipca 2020 r. pt. „Objechałem  cały powiat – odwiedziłem wszystkie gminy” i opisałem stan nieruchomości stanowiących mienie powiatu po zlikwidowanych m.in. Zespołach Szkół w Turkowicach i Dołhobyczowie oraz po zlikwidowanych ośrodkach zdrowia w Starej Wsi i Turkowicach, patrz TUTAJ  http://suflerob.o11.pl/?p=14274  Stan nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Turkowicach był także przedmiotem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15061

A jednak budynek byłego hotelu w Przewodowie grozi zawaleniem

Na sesji rady powiatu w dniu 25 września br. zgłosiłem wniosek i prośbę pod adresem pani starosty aby zainteresowała Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złym stanem budynku byłego hotelu w Przewodowie, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. Mitręga z nadaniem biegu sprawie, którą opisywałem we wcześniejszych wpisach na blogu – z kompletem korespondencji można się zapoznać w zakładce menu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15052

XXVII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 grudnia 2020 r. na godzinę 10-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie. Sesja rozpocznie się spotkaniem opłatkowym radnych. Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15046

Demolka na trybunach hrubieszowskiego stadionu miejskiego

W nocy z 24 na 25 grudnia 2020 r., a więc w wigilię jednego z najważniejszych świąt religijnych w roku, na trybunach stadionu miejskiego w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka 2, zarządzanego przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, doszło do zniszczenia wielu krzesełek plastikowych. Rozmiar zniszczeń wskazuje na to, że „niszczycieli” musiało być wielu lub musieli …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15019

Powiat hrubieszowski otrzymał jednak dofinansowanie przebudowy drogi Sahryń – Modryń z Funduszu Dróg Samorządowych

We pisie z 10 listopada br. informowałem, że nowe władze samorządowe powiatu hrubieszowskiego w miesiącu wrześniu br. złożyły wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego, zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3427L Sahryń – Modryń w miejscowości Sahryń na odcinku o długości 2, 996 km, zlokalizowanego na terenie gminy Werbkowice. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15009

Powiat oraz gmina Hrubieszów otrzymały po 5 mln zł. dotacji z części konkursowej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

We wtorek 8 grudnia br. premier Mateusz Morawiecki, podczas rozstrzygnięcia konkursu rozpisanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poinformował, że do województwa lubelskiego trafi z tego Funduszu 313.991.457,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pochodzące z funduszu COVID-19 pieniądze samorządy mogą przeznaczać na realizację …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15005

Sporo o powiecie w najnowszych numerach tygodników zamojskich – warto zajrzeć

W „Kronice Tygodnia” z 8 grudnia br. oraz „Tygodniku Zamojskim z 9-15 grudnia 2020 r. warto poczytać m.in. o: uznaniu za winnych prze Sąd Apelacyjny w Lublinie zarzucanych czynów dla byłego starosty i wicestarosty przy jednoczesnym warunkowym umorzeniu postępowania karnego na 1 rok, tytułem próby z uwagi na niską społeczną szkodliwość czynu (rzecz dotyczy nieprawidłowości …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14999