Na wniosek radnych – XXXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na dzień 4 marca 2022 r. na godz. 10-tą sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Szkoda tylko, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji dostarczonym radnym oraz zamieszczonym na stronie internetowej starostwa powiatowego nie podał, że …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15773

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdane

W dniu 16 lutego br. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została informacja o wynikach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w województwie lubelskim. Na zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów listach zadań powiatowych i gminnych z terenu województwa lubelskiego umieszczonych zostało 222 zadania (52 powiatowe i 170 gminne). Szacuje się, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15755

Moje wnioski i z sesji z dnia 31 stycznia br. i odpowiedzi na nie wicestarosty

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej 31 stycznia br. zgłosiłem trzy wnioski dotyczące petycji w sprawie urządzenia ul. Działkowej w Hrubieszowie, palarni na chodniku przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz potrzebie zajęcia się na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku problematyką przemocy i narkomani w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu hrubieszowskiego. Wnioski przekazane …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15742

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie na łamach prasy lokalnej

To, że poniedziałkowa (31.01.2022 r.) sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie znajdzie się na łamach prasy lokalnej, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych było więcej niż pewne przede wszystkim dlatego, że niektóre zdarzenia, które podczas rady się wydarzyły o tym przesądzały. W dzisiejszym portalu internetowym „Dziennika Wschodniego” w artykule  „Lubelskie. Na sesję rady powiatu przyjechała policja. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15736

Wstydź się wstydź Kosakowski i naucz się odróżniać organ stanowiący od urzędu administracji publicznej

W trakcie wczorajszej sesji rady powiatu o godz. 11:43 otrzymałem korespondencję na swoją pocztę elektroniczną od radnego Tomasza Ożoga, który napisał m.in., cytuję „Po tak doświadczonym samorządowcu spodziewałem się więcej. Sesja RP to organ stanowiący, a nie urząd administracji publicznej, zarządzenia starosty tam nie obowiązują. Mieszkaniec chcący uczestniczyć w sesji nie jest interesantem. Tylko wojewoda …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15728

Kosakowski niepożądany w składzie komisji rady powiatu

Na dzisiejszej sesji rozpatrywany był m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Hrubieszowie, polegającej na powołaniu do jej składu mojej osoby. Z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o powołanie mnie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiłem 23 grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. otrzymałem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15724

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 31 stycznia 2022 r. na godz. 10:00 (a nie jak pierwotnie, błędnie podałem 31 marca, za co przepraszam) zwołana została XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. W proponowanym przez przewodniczącego rady oprócz punktów formalnych, znalazły się punkty merytoryczne przewidziane m.in. także planem pracy rady na 2022 r,, a mianowicie: sprawozdanie Starosty Hrubieszowskiego z działalności …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15716

Bardzo wysoki wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie hrubieszowskim

Według dzisiejszych (23.01) danych wynikających z raportu Ministerstwa Zdrowia zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 za okres ostatniej doby było 61 osób. Jest to poziom zakażeń zdecydowanie (kilkakrotnie, a nawet kilkanaściekrotnie) wyższy w porównaniu do poprzednich niedziel m-ca stycznia br. bowiem w: – niedzielę 02 stycznia było 4 osoby zakażone – niedzielę 09 stycznia było 8 osób zakażonych …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15708

Nie żyje Janusz Jędrzejewski – zasłużony nauczyciel, wychowawca młodzieży i zaangażowany działacz społeczny

W dniu 18 stycznia zmarł w wieku 75 lat Janusz Jędrzejewski, emerytowany nauczyciel i wychowawca hrubieszowskiej młodzieży oraz zaangażowany działacz społeczny i aktywny samorządowiec. Do ostatnich dni swojego życia działał m.in. w PCK, angażując się w realizację przedsięwzięć podejmowanych i realizowanych przez tę organizację. Przez kilka kadencji był radnym Rady Gminy Hrubieszów, pełniąc m.in. funkcje …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15701

Na 24 lutego zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Przewidziana jest m.in. zmiana na funkcji prezesa zarządu.

Na odbytym w ostatni czwartek (13.01) posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podjęto m.in. uchwałę w sprawie zwołania na 24 lutego 2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, które m.in.: rozpatrzy sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, zapozna się z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2021 r. oraz rozpatrzy wniosek komisji rewizyjnej w sprawie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15693

Podwyżki wynagrodzeń samorządowców tematem niemal dyżurnym m.in. w prasie lokalnej

We wpisie na blogu pt. „Przed nami trudny rok 2022 ?” z 03.01.2022 r. napisałem m.in. „W tej sytuacji (chodzi o trudną sytuację budżetów samorządów w kontekście bardzo wysokich podwyżek cen gazu i energii elektrycznej) dobrze się chyba mogą mieć (pomimo rosnącej inflacji i cen) tylko samorządowcy i to nie tylko samorządu powiatu hrubieszowskiego bowiem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15685