Category: samorząd

Po co nam te tablety ?

Z powodu pandemii koronawirusa wiceprzewodniczący rady powiatu odwołał XXIX sesję zwołaną przez przewodniczącego na 5 marca 2021 r. (ponownie została zwołana na 28 kwietnia 2022 r.), a przewodniczący rady odmówił zwołania sesji na wnioski radnych z 31 marca 2021 r. i 16 kwietnia 2021 r. W tej sytuacji radni zawnioskowali o stworzenie możliwości odbywania obrad …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15926

Obchody „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”

W ostatni piątek (13.05) miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”, które zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego. W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in: Poseł na Sejm RP Sławomir …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15921

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu na moją korespondencję w sprawie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu wczorajszym (piątek, 06.05) otrzymałem przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencję Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie, stanowiącą odpowiedź (znak: BRZ.0003.37.2022 z 02.05.2022 r.) na moją korespondencję z 20 kwietnia br. dot. potrzeby ustawowej uzupełnienia składu komisji skarg, wniosków i petycji, czytaj TUTAJ oraz TUTAJ  Ze względu na to, że odpowiedź pana przewodniczącego z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15911

Odpowiedź na interpelację z 12 kwietnia w sprawie stanu mienia powiatu

W dniu 12 kwietnia br. złożyłem interpelację w sprawie stanu mienia naszego powiatu oraz zaniedbań w gospodarowaniu nim co prowadzi do jego dewastacji. Była to już kolejna moja interpelacja w tej sprawie o czym na blogu informowałem. Z ostatnim wpisem na blogu na ten temat można zapoznać się  TUTAJ, a z treścią interpelacji z 12 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15898

XLI sesja Rady Powiatu

Na 29 kwietnia br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał kolejną, XLI już w tej kadencji sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie tak jak zawsze w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15890

Odpowiedź na zapytanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Polnej w Hrubieszowie

W dniu 19 kwietnia br. otrzymałem odpowiedź – pismo BRZ.0003.41.2022 z 19 kwietnia br. – na zapytania z 5 kwietnia br., skierowane do pani starosty w sprawie zaawansowania regulacji stanu prawnego działek zajętych pod ul. Polną w Hrubieszowie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Na tę …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15880

Zmiany w rejestracji i i przyjmowaniu pacjentów w szpitalu hrubieszowskim

Z początkiem maja pacjentów szpitala hrubieszowskiego pacjentów czekają duże zmiany w zakresie rejestracji, przyjmowania i świadczenia niektórych usług. Ważne, że jak informuje Pani Alicja Jarosińska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, zmiany te są korzystne dla pacjentów i mają polegać na: wydłużeniu od początku maja do godziny 19-tej rejestracji do poradni specjalistycznych oraz wprowadzeniu możliwości rejestrowania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15877

Odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

Na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r. z inicjatywy Klubu Radnych PiS okręgów 3, 4 i 5 podjęta została kolejna próba rozszerzenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji o radną tego klubu, panią Marcelinę Pogódź-Kukiełkę. Niestety i ta próba nie powiodła się bowiem wynik głosowania radnych zakończył remisem głosów 9 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15869

Remont ul. Działkowej w Hrubieszowie dobiega końca

Remont tej ulicy, która jest drogą powiatową miał być wykonany w 2021 r. jednak pomimo upływu wyznaczonego umową terminu nie został przez wykonawcę zrealizowany z powodu jak poinformował zleceniodawcę z powodu problemu z pozyskaniem materiałów oraz absencją pracowników spowodowaną pandemią. W tej sytuacji zarząd powiatu na sesji rady powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15850

Brak chętnych na mienie powiatu

O nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zwalnianym z bieżącego użytkowania (m.in. nieruchomości po zlikwidowanych szkołach prowadzonych przez powiat w Turkowicach i Dołhobyczowie, nieruchomości zwrócone powiatowi przez SP ZOZ po ośrodkach zdrowia w Horodle, Hulczu i Starej Wsi oraz po ośrodku wypoczynkowym w Starosielu) pisałem na swoim blogu zanim jeszcze objąłem mandat radnego rady powiatu, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15821

Zapytanie w sprawie postępów w regulacji stanu prawnego działek w ul. Polnej, obręb Podgórze

Pomimo wieloletnich zabiegów mieszkańców Osiedla Polna o remont chodnika w ul. Polnej , stanowiącej drogę powiatową Nr 3476L, widoków na szybką zmianę obecnego stanu rzeczy chyba nie można się spodziewać. Według zarządcy drogi główną przeszkodą jest nieuregulowany stan prawny drogi oraz zdaniem władz powiatu źle przygotowana w 2019 r. dokumentacja projektowa na gruntowną przebudowę ul. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15816