Category: w mediach

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie – podyktowane troską o lepsze jutro powiatu

W ostatni piątek (07.05) o godz. 9.52, a więc na dwie godziny przed sesją rady powiatu, grupa obywateli, mieszkańców powiatu hrubieszowskiego poinformowała Anetę Karpiuk Starostę Hrubieszowskiego o „zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji”. W złożonym powiadomieniu inicjatorzy referendum piszą m.in. „Mając na uwadze dobro, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15378

XXX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na wniosek grupy radnych z koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim, Józef Kuropatwa Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XXX sesję rady na 7 maja br. z proponowanym porządkiem obrad, który oprócz spraw proceduralnych związanych z przebiegiem sesji, zawierał tylko jeden punkt tj. złożenie ślubowania przez Jerzego Czerwa, który przejął mandat po radnym Michale Miściorze, a na sesji XXIX …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15366

Pokłosie ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dyskusjach publicznych i mediach lokalnych

Pomimo, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej w ostatnią środę 28 kwietnia br., na której ostatecznie procedowano ponad 40 punktów, z tego w większości dotyczących bardzo ważnych dla mieszkańców powiatu spraw, jak chociażby m.in. sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu pandemii w powiecie i sytuacji w hrubieszowskim szpitalu, sprawy funkcjonowania opieki społecznej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15357

Samorząd powiatu hrubieszowskiego jako jedyny w woj. lubelskim bez dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ubiegłym tygodniu Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont, przebudowę i budowę nowych dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań gminnych i powiatowych województwo lubelskie otrzyma 289.671.678,87 zł. Na liście podstawowej na której znalazło się 48 zadań powiatowych z 16 powiatów ziemskich …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15351

Sesja zwyczajna rady powiatu 28 kwietnia br.

Tym razem przewodniczący rady, tak jak zapowiedział w piśmie informującym radnych, że sesji nadzwyczajnej nie zwoła, sesję zwyczajną Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołał na dzień 28 kwietnia br. na godz. 11-tą. XXIX sesja RP odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. To co zwraca uwagę wyłącznie z formalnego i organizacyjnego punktu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15341

Wypowiedzenia z pracy, gotowość pracowników szpitala do strajku, grupa wsparcia dla szpitala, oplakatowany powiat, kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady powiatu.

Wypowiedzenia z pracy, gotowość pracowników szpitala do strajku, grupa wsparcia dla szpitala, oplakatowany powiat, kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady powiatu. Nie bez powodu więc autor agdy swój sobotni, obszerny artykuł „Hrubieszów: Szpital gotowy do strajku, mieszkańcy do protestu. Co na to dyrektorka?” na portalu „Dziennika Wschodniego” rozpoczyna od słów „Pracownicy szpitala …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15330

Kolejny wniosek radnych opozycji o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie

  W dniu dzisiejszym siedmioro radnych opozycji złożyło ponownie wniosek do Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji epidemicznej w powiecie hrubieszowskim oraz w hrubieszowskim szpitalu. Pierwszy wniosek o zwołanie sesji rady ci sami radni złożyli 31 marca br. ale decyzją przewodniczącego został on załatwiony odmownie. Poniżej proponowany …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15323

Anonim „Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego”

W dniu wczorajszym (środa, 14.04.2021 r.) do mojej skrzynki pocztowej dostarczona została anonimowa korespondencja od „Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego”, adresowana imiennie do mnie jako radnego Rady Powiatu w Hrubieszowie, w której generalnie stawiany jest zarzut bezczynności wszystkim radnym powiatu w konflikcie Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk z Dyrektorem SP ZOZ Dariuszem Gałeckim. W treści tej korespondencji (dwie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15313

Sesji nadzwyczajnej nie będzie – można było spodziewać się takiej decyzji

W odpowiedzi na wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie złożony w dniu 31 marca br. do Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 1 kwietnia br. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego ukazała się informacja przewodniczącego rady, że ze względu na zagrożenie koronawirusem oraz wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią, sesja nadzwyczajna rady …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15306

Wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie

Siedmioro radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie; Dariusz Fornal, Małgorzata Wojturska, Marcelina Pogódz-Kukiełka,  Jan Mołodecki, Danuta Muzyczka, Wojciech Sołtysiak i Zdzisław Kosakowski w dniu wczorajszym (środa, 31.03.2021 r.) złożyło do Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa  Kurupatwy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.   Radni swój wniosek uzasadnili tym, że: W ostatnich tygodniach w związku z nadejściem III fali …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15282

Powiat hrubieszowski pierwszy w województwie oraz trzeci w kraju pod względem poziomu zakażeń – co się u nas dzieje ?

Z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że za ostatnią dobę w powiecie hrubieszowskim stwierdzono 90 osób zakażonych koronawirusem co stanowi 14,41 osoby na 10 tys. mieszkańców, zmarły 2 osoby, 852 osoby objęte były kwarantanną, wykonano 256 testów, 97 testów było pozytywnych tj. prawie 38 % osób poddanych testowaniu.

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15276