Category: informacja publiczna

Zmiany w rejestracji i i przyjmowaniu pacjentów w szpitalu hrubieszowskim

Z początkiem maja pacjentów szpitala hrubieszowskiego pacjentów czekają duże zmiany w zakresie rejestracji, przyjmowania i świadczenia niektórych usług. Ważne, że jak informuje Pani Alicja Jarosińska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, zmiany te są korzystne dla pacjentów i mają polegać na: wydłużeniu od początku maja do godziny 19-tej rejestracji do poradni specjalistycznych oraz wprowadzeniu możliwości rejestrowania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15877

Odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

Na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r. z inicjatywy Klubu Radnych PiS okręgów 3, 4 i 5 podjęta została kolejna próba rozszerzenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji o radną tego klubu, panią Marcelinę Pogódź-Kukiełkę. Niestety i ta próba nie powiodła się bowiem wynik głosowania radnych zakończył remisem głosów 9 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15869

Remont ul. Działkowej w Hrubieszowie dobiega końca

Remont tej ulicy, która jest drogą powiatową miał być wykonany w 2021 r. jednak pomimo upływu wyznaczonego umową terminu nie został przez wykonawcę zrealizowany z powodu jak poinformował zleceniodawcę z powodu problemu z pozyskaniem materiałów oraz absencją pracowników spowodowaną pandemią. W tej sytuacji zarząd powiatu na sesji rady powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15850

Brak chętnych na mienie powiatu

O nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zwalnianym z bieżącego użytkowania (m.in. nieruchomości po zlikwidowanych szkołach prowadzonych przez powiat w Turkowicach i Dołhobyczowie, nieruchomości zwrócone powiatowi przez SP ZOZ po ośrodkach zdrowia w Horodle, Hulczu i Starej Wsi oraz po ośrodku wypoczynkowym w Starosielu) pisałem na swoim blogu zanim jeszcze objąłem mandat radnego rady powiatu, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15821

Zapytanie w sprawie postępów w regulacji stanu prawnego działek w ul. Polnej, obręb Podgórze

Pomimo wieloletnich zabiegów mieszkańców Osiedla Polna o remont chodnika w ul. Polnej , stanowiącej drogę powiatową Nr 3476L, widoków na szybką zmianę obecnego stanu rzeczy chyba nie można się spodziewać. Według zarządcy drogi główną przeszkodą jest nieuregulowany stan prawny drogi oraz zdaniem władz powiatu źle przygotowana w 2019 r. dokumentacja projektowa na gruntowną przebudowę ul. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15816

Kilka refleksji po ostatniej sesji Rady Powiatu

Chociaż porządek obrad ostatniej sesji rady powiatu (czwartek, 31.03.2022 r.) był bogaty i dotyczył w większości bardzo ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego, problemów osób niepełnosprawnych, spraw z zakresu pomocy społecznej oraz budżetu powiatu, to najwięcej emocji i niejednokrotnie ostrej dyskusji radnych wywołał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pani …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15805

XL sesja Rady Powiatu

Na dzień 31 marca br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XL sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15799

Na wniosek radnych – XXXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na dzień 4 marca 2022 r. na godz. 10-tą sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Szkoda tylko, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji dostarczonym radnym oraz zamieszczonym na stronie internetowej starostwa powiatowego nie podał, że …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15773

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdane

W dniu 16 lutego br. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została informacja o wynikach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w województwie lubelskim. Na zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów listach zadań powiatowych i gminnych z terenu województwa lubelskiego umieszczonych zostało 222 zadania (52 powiatowe i 170 gminne). Szacuje się, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15755

Moje wnioski i z sesji z dnia 31 stycznia br. i odpowiedzi na nie wicestarosty

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej 31 stycznia br. zgłosiłem trzy wnioski dotyczące petycji w sprawie urządzenia ul. Działkowej w Hrubieszowie, palarni na chodniku przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz potrzebie zajęcia się na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku problematyką przemocy i narkomani w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu hrubieszowskiego. Wnioski przekazane …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15742

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie na łamach prasy lokalnej

To, że poniedziałkowa (31.01.2022 r.) sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie znajdzie się na łamach prasy lokalnej, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych było więcej niż pewne przede wszystkim dlatego, że niektóre zdarzenia, które podczas rady się wydarzyły o tym przesądzały. W dzisiejszym portalu internetowym „Dziennika Wschodniego” w artykule  „Lubelskie. Na sesję rady powiatu przyjechała policja. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15736