Wniosek powiatu hrubieszowskiego o dofinansowanie przebudowy drogi Sahryń – Modryń na liście rezerwowej

Nowe władze samorządowe powiatu hrubieszowskiego w miesiącu wrześniu br. złożyły wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego, zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3427L Sahryń – Modryń w miejscowości Sahryń na odcinku o długości 2, 996 km, zlokalizowanego na terenie gminy Werbkowice. Koszt tego zadania, którego realizacja miała być rozpoczęta …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14823

W BIP Starostwa zamieszczono pierwszą część nagrania XXV sesji Rady Powiatu z 25 września br.

W ostatni piątek (05.11.2020 r.) w archiwum nagrań transmisji sesji Rady Powiatu zamieszczona została część pierwsza nagrania sesji Rady Powiatu Nr XXV z dnia 25 września br. Części tych jak wynika z zamieszczonej informacji ma być cztery. Informuję o tym ponieważ jest wiele zapytań (kierowanych także do mnie) dlaczego tak się dzieje i jaka jest …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14810

Spór o opłaty za zajęcie pasa drogowego pomiędzy władzami powiatu, a Oddziałem KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice”

Kiedy na ostatniej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej w dniu 25 września br. radny Józef Kuropatwa zabierając głos poruszył sprawę pobierania opłat od „Cukrowni Werbkowice” za zajęcie pasa drogowego na drogach „powiatowych” przy załadunku buraków, a pozyskane w ten sposób przez budżet powiatu środki przeznaczyć dla rolników np. na zwalczanie chwościka w plantacjach buraków, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14797

Wicestarosta Kata doszedł do wniosku, że interpelacja już nie jest interpelacją, a wnioski radny powinien załatwiać sam i nie zawracać głowy starostom

Pismem AB.673.1.11.2020 z 22 października 2020 r. podpisanym przez pana Marka Katę Wicestarostę Hrubieszowskiego, stanowiącego odpowiedź na moją korespondencję z 7 października br., w której wyraziłem niezadowolenie ze sposobu załatwienia mojej interpelacji z 27 września br. w sprawie zainteresowania złym stanem technicznym budynku byłego hotelu w Przewodowie, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi, zostałem poinformowany, że: moja interpelacja …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14780

Wzrost zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim i powiecie hrubieszowskim

W dniu dzisiejszym w kraju odnotowano 17.171 zakażeń koronawirusem oraz 152 zgony z tego powodu. Jest to najniższy wynik od środy 28 października br. Inaczej rzecz się ma w województwie lubelskim w którym odnotowano dzisiaj 1768 zakażeń co jest wskaźnikiem najwyższym od początku pandemii oraz 8 zgonów. Z dzisiejszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że dzisiaj …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14766

Komunikat Przewodniczącego w sprawie odwołania sesji Rady Powiatu

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODWOŁANIA XXVI SESJI RADY POWIATU W HRUBIESZOWIE ORAZ POSIEDZEŃ KOMISJI Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz informację od radnych o złym samopoczuciu lub podejrzeniu kontaktu z osobami zarażonymi COVID – 19, co będzie wiązało się z brakiem quorum podczas obrad i uniemożliwi podejmowanie uchwał odwołuję XXVI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie oraz …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14760

XXVI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 30 października 2010 r. na godzinę 10-tą Przewodniczący Rady zwołał XXVI sesje Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie. Proponowany porządek obrad przewiduje – oprócz stałych, obligatoryjnych punktów jak: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14749

Dwa nowe ogniska koronawirusa w powiecie hrubieszowskim

Przed godziną portal „Dziennika Wschodniego” poinformował o siedmiu nowych ogniskach COVID – 19 w woj. lubelskim w szkołach, szpitalach i urzędach. Autor artykułu opr. aa „ Lubelskie. Jest siedem nowych ognisk COVID – 19. W szpitalach, szkołach i urzędzie” informuje m.in. o dwóch nowych ogniskach w powiecie hrubieszowskim: w LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14732

Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa wystąpiła do Starostwa Powiatowego z propozycjami remontu i przebudowy ulic w mieście, stanowiących drogi powiatowe

Pismem z dnia 14 października br. Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa,  zwróciła się do Starostwa Powiatowego o uwzględnienie w przygotowywanym przez samorząd powiatowy planie kadencyjnym remontów i inwestycji na ulicach: Wesoła, Prosta, Targowa, Polna, Józefa Piłsudskiego, Ludna, Górna, Władysława Jagiełły, Michałówka, Grabowiecka i Konopnickiej. Pismo do wiadomości otrzymali także: Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, Michał Miścior …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14728

Spotkanie w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie ul. Polnej

W dniu wczorajszym (poniedziałek, 12.10.2020 r.) w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy ul. Polnej (szczególnie chodnika) oraz zmiany organizacji ruchu w tej ulicy, poprawiającej bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych. O spotkanie takie wnioskowałem m.in. w swoim wpisie na blogu w dniu 1 października br. pt. „Wniosek w sprawie remontu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14712

Wniosek w sprawie remontu chodnika przy ul. Polnej w Hrubieszowie

Na ostatniej sesji rady powiatu (piątek, 25.09.2020 r,) zgłosiłem wniosek w sprawie przebudowy ul. Polnej, stanowiącej drogę powiatową nr 3476L, zgodnie z przygotowaną w 2019 r. za 30.825,00 zł. (tak wynika z przedłożonego na sesji przez p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego sprawozdania) dokumentacją projektową lub przebudowy samego chodnika na …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=14653