Category: samorząd-ngo

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

W czwartek (26 listopada) weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1707). Nowe przepisy wprowadzają zmiany w regulacjach określonych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym imprez sportowych, a …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=1199

Zmiana prawa o stowarzyszeniach

W ubiegły czwartek, 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1923 ogłoszona została wreszcie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.   Dyskusja w środowisku organizacji pozarządowych dotycząca potrzeby zmiany Prawa o stowarzyszeniach rozpoczęła się jeszcze w 2011 r., a w 2012 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=992

Duże zainteresowanie Mikrodotacjami FIO – 2015 w hrubieszowskiem

Często można spotkać się z opiniami, że środowisko hrubieszowskie cechuje niska aktywność społeczna co się przekłada na słabszy rozwój tego terenu oraz zapóźnienia w stosunku do innych regionów. Zaprzecza temu zaangażowanie wielu środowisk powiatu hrubieszowskiego, które przystąpiły do II edycji  Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015 r. realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=264

O relacjach organizacje pozarządowe – samorząd lokalny

Wojewoda Lubelski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym Nr PN-II.4131.408.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. stwierdził nieważność uchwały Nr LXI/388/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.   Odnosząc się m.in. do pkt. 3, rozdziału 6 programu (dotyczy wskazania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=100

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

W dniach 02-04 lutego br. w Warszawie odbył się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, poświęcony konsultacji projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.   Głównym organizatorem Kongresu był INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, a partnerami : Departament Pożytku Publicznego …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=69