Kilka refleksji po ostatniej sesji Rady Powiatu

Chociaż porządek obrad ostatniej sesji rady powiatu (czwartek, 31.03.2022 r.) był bogaty i dotyczył w większości bardzo ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego, problemów osób niepełnosprawnych, spraw z zakresu pomocy społecznej oraz budżetu powiatu, to najwięcej emocji i niejednokrotnie ostrej dyskusji radnych wywołał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pani …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15805

XL sesja Rady Powiatu

Na dzień 31 marca br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał XL sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15799

Pierwszy Powiatowy Kongres Nowej Lewicy – Piotr Szeląg Przewodniczącym Powiatowym Nowej Lewicy

Na zdjęciu od lewej: Anna Dymitrasz Wiceprzewodnicząca Powiatowa, Bogdan Wronowski Sekretarz Powiatowy, Piotr Szeląg  Przewodniczący Powiatowy, Czesław Podgórski przewodniczący obrad Kongresu oraz Jerzy Błaziak członek zarządu. W dniu wczorajszym (sobota, 19.03.2022 r.) odbył się w Hrubieszowie I Powiatowy Kongres Nowej Lewicy. Kongres wybrał władze partii, tj. przewodniczącego partii, radę powiatową i zarząd powiatowy. Pierwszym Przewodniczącym …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15789

Marek Bartkowiak nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Na wczorajszym (czwartek 10.03) Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” uczestnicy zgromadzenia przyjęli do wiadomości moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia, którą pełniłem od 2001 r. i wybrali na tę funkcję Marka Bartkowiaka, który należał do grupy inicjatorów jego założenia. Od wielu lat Marek Bartkowiak był członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję skarbnika. Walne …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15779

Na wniosek radnych – XXXIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu zwołał na dzień 4 marca 2022 r. na godz. 10-tą sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Szkoda tylko, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji dostarczonym radnym oraz zamieszczonym na stronie internetowej starostwa powiatowego nie podał, że …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15773

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdane

W dniu 16 lutego br. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została informacja o wynikach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w województwie lubelskim. Na zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów listach zadań powiatowych i gminnych z terenu województwa lubelskiego umieszczonych zostało 222 zadania (52 powiatowe i 170 gminne). Szacuje się, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15755

Moje wnioski i z sesji z dnia 31 stycznia br. i odpowiedzi na nie wicestarosty

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej 31 stycznia br. zgłosiłem trzy wnioski dotyczące petycji w sprawie urządzenia ul. Działkowej w Hrubieszowie, palarni na chodniku przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz potrzebie zajęcia się na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku problematyką przemocy i narkomani w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu hrubieszowskiego. Wnioski przekazane …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15742

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie na łamach prasy lokalnej

To, że poniedziałkowa (31.01.2022 r.) sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie znajdzie się na łamach prasy lokalnej, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych było więcej niż pewne przede wszystkim dlatego, że niektóre zdarzenia, które podczas rady się wydarzyły o tym przesądzały. W dzisiejszym portalu internetowym „Dziennika Wschodniego” w artykule  „Lubelskie. Na sesję rady powiatu przyjechała policja. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15736

Wstydź się wstydź Kosakowski i naucz się odróżniać organ stanowiący od urzędu administracji publicznej

W trakcie wczorajszej sesji rady powiatu o godz. 11:43 otrzymałem korespondencję na swoją pocztę elektroniczną od radnego Tomasza Ożoga, który napisał m.in., cytuję „Po tak doświadczonym samorządowcu spodziewałem się więcej. Sesja RP to organ stanowiący, a nie urząd administracji publicznej, zarządzenia starosty tam nie obowiązują. Mieszkaniec chcący uczestniczyć w sesji nie jest interesantem. Tylko wojewoda …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15728

Kosakowski niepożądany w składzie komisji rady powiatu

Na dzisiejszej sesji rozpatrywany był m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Hrubieszowie, polegającej na powołaniu do jej składu mojej osoby. Z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o powołanie mnie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiłem 23 grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. otrzymałem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15724

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 31 stycznia 2022 r. na godz. 10:00 (a nie jak pierwotnie, błędnie podałem 31 marca, za co przepraszam) zwołana została XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. W proponowanym przez przewodniczącego rady oprócz punktów formalnych, znalazły się punkty merytoryczne przewidziane m.in. także planem pracy rady na 2022 r,, a mianowicie: sprawozdanie Starosty Hrubieszowskiego z działalności …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=15716