Umowy zlecenia po nowemu

W dniu 23 października 2014 r. Sejm uchwalił  ustawę o zmianie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm), a 10 grudnia 2014 r.  Prezydent RP Bronisław Komorowski ją podpisał. Nowelizacja została opublikowana w Dz.U. z 2014 r. pod poz. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=121

O relacjach organizacje pozarządowe – samorząd lokalny

Wojewoda Lubelski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym Nr PN-II.4131.408.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. stwierdził nieważność uchwały Nr LXI/388/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.   Odnosząc się m.in. do pkt. 3, rozdziału 6 programu (dotyczy wskazania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=100

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

W dniach 02-04 lutego br. w Warszawie odbył się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, poświęcony konsultacji projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.   Głównym organizatorem Kongresu był INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, a partnerami : Departament Pożytku Publicznego …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=69

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Wiele niezadowolenia wśród kierowców wywołuje niewystarczająca ilość miejsc  parkingowych   w naszych miastach, nawet tych najmniejszych. Warto jednak zwrócić uwagę także na wcale nie tak rzadko spotykane przejawy niezadowolenia mieszkańców, szczególnie osiedli mieszkaniowych o zabudowie mającej charakter zamieszkania zbiorowego.   Niezadowolenie to najczęściej wywoływane jest zbyt bliskim sytuowaniem miejsc postojowych od budynków mieszkalnych oraz wykorzystywaniem ich …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://suflerob.o11.pl/?p=51