Po co nam te tablety ?

Z powodu pandemii koronawirusa wiceprzewodniczący rady powiatu odwołał XXIX sesję zwołaną przez przewodniczącego na 5 marca 2021 r. (ponownie została zwołana na 28 kwietnia 2022 r.), a przewodniczący rady odmówił zwołania sesji na wnioski radnych z 31 marca 2021 r. i 16 kwietnia 2021 r. W tej sytuacji radni zawnioskowali o stworzenie możliwości odbywania obrad …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15926

Obchody „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”

W ostatni piątek (13.05) miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach „Dnia Strażaka” oraz „Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej”, które zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego. W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in: Poseł na Sejm RP Sławomir …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15921

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu na moją korespondencję w sprawie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu wczorajszym (piątek, 06.05) otrzymałem przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencję Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie, stanowiącą odpowiedź (znak: BRZ.0003.37.2022 z 02.05.2022 r.) na moją korespondencję z 20 kwietnia br. dot. potrzeby ustawowej uzupełnienia składu komisji skarg, wniosków i petycji, czytaj TUTAJ oraz TUTAJ  Ze względu na to, że odpowiedź pana przewodniczącego z …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15911

Odpowiedź na interpelację z 12 kwietnia w sprawie stanu mienia powiatu

W dniu 12 kwietnia br. złożyłem interpelację w sprawie stanu mienia naszego powiatu oraz zaniedbań w gospodarowaniu nim co prowadzi do jego dewastacji. Była to już kolejna moja interpelacja w tej sprawie o czym na blogu informowałem. Z ostatnim wpisem na blogu na ten temat można zapoznać się  TUTAJ, a z treścią interpelacji z 12 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15898

XLI sesja Rady Powiatu

Na 29 kwietnia br. na godz. 10-tą Przewodniczący Rady Powiatu zwołał kolejną, XLI już w tej kadencji sesję Rady Powiatu. Sesja odbywać się będzie tak jak zawsze w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34. W proponowanym porządku obrad rady oprócz punktów proceduralnych jak otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15890

Odpowiedź na zapytanie w sprawie regulacji stanu prawnego ul. Polnej w Hrubieszowie

W dniu 19 kwietnia br. otrzymałem odpowiedź – pismo BRZ.0003.41.2022 z 19 kwietnia br. – na zapytania z 5 kwietnia br., skierowane do pani starosty w sprawie zaawansowania regulacji stanu prawnego działek zajętych pod ul. Polną w Hrubieszowie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Na tę …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15880

Zmiany w rejestracji i i przyjmowaniu pacjentów w szpitalu hrubieszowskim

Z początkiem maja pacjentów szpitala hrubieszowskiego pacjentów czekają duże zmiany w zakresie rejestracji, przyjmowania i świadczenia niektórych usług. Ważne, że jak informuje Pani Alicja Jarosińska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, zmiany te są korzystne dla pacjentów i mają polegać na: wydłużeniu od początku maja do godziny 19-tej rejestracji do poradni specjalistycznych oraz wprowadzeniu możliwości rejestrowania …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15877

Odpowiedź na mój wniosek zgłoszony na sesji rady powiatu w dniu 31 marca br.

Na XL sesji rady powiatu w dniu 31 marca 2022 r. z inicjatywy Klubu Radnych PiS okręgów 3, 4 i 5 podjęta została kolejna próba rozszerzenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji o radną tego klubu, panią Marcelinę Pogódź-Kukiełkę. Niestety i ta próba nie powiodła się bowiem wynik głosowania radnych zakończył remisem głosów 9 …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15869

Wesołych Świąt

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15861

Remont ul. Działkowej w Hrubieszowie dobiega końca

Remont tej ulicy, która jest drogą powiatową miał być wykonany w 2021 r. jednak pomimo upływu wyznaczonego umową terminu nie został przez wykonawcę zrealizowany z powodu jak poinformował zleceniodawcę z powodu problemu z pozyskaniem materiałów oraz absencją pracowników spowodowaną pandemią. W tej sytuacji zarząd powiatu na sesji rady powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15850

Brak chętnych na mienie powiatu

O nieprawidłowościach w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zwalnianym z bieżącego użytkowania (m.in. nieruchomości po zlikwidowanych szkołach prowadzonych przez powiat w Turkowicach i Dołhobyczowie, nieruchomości zwrócone powiatowi przez SP ZOZ po ośrodkach zdrowia w Horodle, Hulczu i Starej Wsi oraz po ośrodku wypoczynkowym w Starosielu) pisałem na swoim blogu zanim jeszcze objąłem mandat radnego rady powiatu, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15821