Category: samorząd-ngo

Historia Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie

Dzisiaj rozpoczyna się XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022. Jest to dobra okazja aby przypomnieć  historię tego wydarzenia, o jego pomysłodawcach, organizatorach, wykonawcach oraz znaczeniu dla środowiska hrubieszowskiego. Obchody Jubileuszu XXV –lecia Festiwalu na prośbę Redakcji Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,niejako podsumowałem artykułem pt. „25-lecie Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16186

Podsumowanie zbiórki 1 % za 2021 rok

Na ostatnim posiedzeniu zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podsumował przebieg oraz wyniki zbiórki odpisów 1 % podatku dochodowego osób fizycznych za 2021 r. Od 2004 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i z tego tytułu posiada uprawnienie do prowadzenia zbiórek z tytułu odpisów 1 % podatku, pomagając przede wszystkim osobom dotkniętym chorobą, niepełnosprawnością lub …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16171

Scenariusz XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Raligijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022

Trwają przygotowania do XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu przez Ministra Obrony Narodowej. Partnerami Stowarzyszenia przy realizacji tego zadania są 2.Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Hrubieszowski Dom Kultury. Scenariusz Festiwalu, który …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16123

Umowa na organizację XXVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022 podpisana

Wczoraj (środa, 14.09.2022 r.) w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji XXVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022. W imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał  Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa dr hab. Paweł …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16042

„Koncert Serc”

Wczoraj (29.07) o godz. 17:00 na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury odbył się „Koncert Serc” jako muzyczne podziękowanie dla solidarnych z Ukrainą, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Hrubieszów Jestem Stąd”. W programie koncertu odbyło się m.in. wręczenie podziękowań dla darczyńców na rzecz zaspokajania potrzeb Ukraińców (przede wszystkim kobiet i dzieci), przebywających w Ośrodku Recepcyjnym zorganizowanym w …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16013

Konkurs na XXVI Ogólopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022 ogłoszony

Na wniosek Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022. Na sfinansowanie kosztów tego zadania, które …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16008

Sprawozdanie z realizacji XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 przyjęte

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” zostało oficjalnie poinformowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że sprawozdanie z organizacji XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 zostało przyjęte bez uwag co oznacza, że powierzone przez Ministra Obrony Narodowej do wykonania zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze stowarzyszeniem. Zadanie to Stowarzyszenie „Bezpieczny …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15989

W Dołhobyczowie powstaną pierwsze w powiecie hrubieszowskim mieszkania chronione

Na ostatniej (czwartek, 30.06.2022 r.) sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, rada powiatu pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Hrubieszowie z 15 czerwca br. i podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat dla w/w stowarzyszenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości po byłym …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15981

XXV Walny Zjazd TRH

W związku z upływem czteroletniej kadencji dotychczasowych władz w ostatnią sobotę (02.04.2022 r.) w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się XXV Walny Zjazd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, który podsumował czteroletnią kadencję działalności Towarzystwa, wybrał nowe władze oraz przyjął kierunki działalności na kolejne cztery lata. W skład nowych władz Towarzystwa w głosowaniach tajnych wybrani zostali: Zarząd TRH: …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15809

Marek Bartkowiak nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Na wczorajszym (czwartek 10.03) Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” uczestnicy zgromadzenia przyjęli do wiadomości moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia, którą pełniłem od 2001 r. i wybrali na tę funkcję Marka Bartkowiaka, który należał do grupy inicjatorów jego założenia. Od wielu lat Marek Bartkowiak był członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję skarbnika. Walne …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15779

Na 24 lutego zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Przewidziana jest m.in. zmiana na funkcji prezesa zarządu.

Na odbytym w ostatni czwartek (13.01) posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” podjęto m.in. uchwałę w sprawie zwołania na 24 lutego 2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, które m.in.: rozpatrzy sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, zapozna się z wynikami finansowymi i bilansem stowarzyszenia za 2021 r. oraz rozpatrzy wniosek komisji rewizyjnej w sprawie …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15693