XXIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na wniosek pięciorga radnych, Michał Miścior Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie zwołał w dniu 3 sierpnia br. sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 16-tej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34.

Radni wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek obrad rady:

  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • zapoznanie z postanowieniem Nr 105/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego przez Zdzisława Szczepana Kosakowskiego – kandydata z listy nr 14 –KWW Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy, opublikowanym w dniu 6 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3607,
  • złożenie ślubowania radnego przez Pana Zdzisława Szczepana Kosakowskiego,
  • wnioski i oświadczenia radnych,
  • zakończenie obrad.

Rada powiatu może wprowadzić zmiany w powyższym porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady z tym, że na wprowadzenie zmiany wymagana jest zgoda radnych wnioskodawców.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=14422

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.