Sesji nadzwyczajnej rady powiatu nie będzie

Złożony w dniu 16 kwietnia br. przez siedmioro radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie ponowny (pierwszy wniosek złożono 31.03.2021 r.) wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady w związku ze stanem zagrożenia pandemią w powiecie oraz sytuacją w hrubieszowskim szpitalu, został przez Przewodniczącego Rady Powiatu załatwiony odmownie, o czym poinformował wszystkich radnych powiatu pismem z dnia 19 kwietnia br.

Przewodniczący rady jako podstawę odmowy zwołania sesji przywołuje w pierwszej kolejności przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wysoki wskaźnik zachorowań na COVID-19 na terenie powiatu hrubieszowskiego, z którego to powodu jak pisze przewodniczący „nie jest możliwe, zapewnienie w pełni bezpiecznych warunków dla osób biorących udział w sesji”.

Nie wiem kto doradza przewodniczącemu, i o ile nie mogę nie zgodzić się z tym, że stan pandemii w powiecie hrubieszowskim stanowi zagrożenie dla radnych zebranych na sesji – chociaż musimy pamiętać, że zagraża on w takim samym stopniu wszystkim mieszkańców powiatu, a nikt ich w sposób szczególny nie chroni, a przy odpowiednim zorganizowaniu sesji zagrożenie dla radnych jest minimalne – to nie mogę zgodzić się z przywołanymi w piśmie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca br.

Swoje wątpliwości na ten temat wyrażałem już we wcześniejszym wpisie na blogu, czytaj TUTAJ, bowiem nie tylko, że są one nieprecyzyjne na co zwracałem uwagę, to nie mogą one ingerować w ustawowe rozstrzygnięcia zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym, które m.in. nakładają na radę powiatu obowiązki także w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Byłoby to działaniem niekonstytucyjnym.

Takie  stanowiska reprezentują m.in. w serwisach samorządowych PAP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Zdrowia, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, wyraźnie wyłączając organy ustawowe i statutowe samorządów wszystkich stopni spod rygorów przepisów covidowskich.

Z podobnymi opiniami spotkałem się również w wielu opiniach prawnych do których udało mi się dotrzeć.

Nie ulega natomiast najmniejszej wątpliwości, że do organizatora zebrań służbowych i zawodowych o których mowa w rozporządzeniu z 19 marca br. i w przepisach wcześniejszych należy obowiązek zadbania o bezpieczeństwo ich uczestników.

W swoim piśmie – chyba na otarcie łez radnym wnioskodawcom – przewodniczący rady informuje radnych, że „Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. zdecydował przeznaczyć środki finansowe na zakup urządzeń oraz oprogramowania, które będą umożliwiały w przyszłości przeprowadzenie sesji zdalnej” oraz „że, sesja zwyczajna planowana jest 28 kwietnia 2021 r. W porządku obrad tej sesji uwzględnione zostaną punkty wymienione we wniosku radnych”.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15334

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.