Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność trzech uchwał zarządu powiatu hrubieszowskiego

Wojewoda Lubelski jako organ nadzoru w drodze rozstrzygnięć nadzorczych PN-II.4131.145.2021, PN-II.4131.146.2021 i PN-II.4131.147.2021 z dnia 6 maja 2021 r. stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu Nr 363/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Gałeckiego Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska, uchwały Zarządu Powiatu Nr 364/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Pani Alicji Jarosińskiej pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie oraz uchwały Zarządu Powiatu Nr 365/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora  SP ZOZ w Hrubieszowie, stwierdzając naruszenie przez Zarząd Powiatu przy podejmowaniu tych uchwał przepisów prawa i procedur związanych z jego funkcjonowaniem.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Zarządowi Powiatu  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, która powinna być złożona za pośrednictwem wojewody, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Dla tych, którzy spodziewają się szybkich rozstrzygnięć dotyczących działalności władz samorządowych naszego powiatu mam złą wiadomość. Ze względu na wymogi proceduralne postępowania te trochę trwają, a ostatecznych rozstrzygnięć na chwilę obecną trudno przewidzieć.

Z pełnymi tekstami powyższych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody można się zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego TUTAJ

 W moim przekonaniu w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać kolejnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego. Tym razem może to być rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania ze składu Zarządu Powiatu radnego Tomasz Ożoga.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15382

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.