Zmiana podejścia do wniosków radnego ?

Na sesji rady powiatu odbytej w dniu 28 kwietnia br. zgłosiłem m.in. dwa wnioski. Jeden dotyczył potrzeby zainteresowania się stanem zabudowy i drzewostanu na działce rekreacyjnej w Starosielu gm. Dubienka, przejętej na zasoby mienia powiatu od SP ZOZ w Hrubieszowie, a na sprzedaż której w dniu 25 września 2020 r. rada powiatu wyraziła zgodę. Według pozyskanych informacji na działce tej w wyniku skrajnych sytuacji pogodowych doszło do przełamania dużego drzewa lipy, a konsekwencją tego m.in. powstała szkoda na terenie działki sąsiadującej. Drugi wniosek dotyczył prawdopodobnej potrzeby dostosowania zapisów statutu powiatu hrubieszowskiego m.in. do przygotowywanej możliwości zdalnego odbywania sesji rady, posiedzeń jej organów i zarządu powiatu, a także innych spotkań służbowych organizowanych przez organy statutowe powiatu.

W dniu wczorajszym otrzymałem pisemne odpowiedzi na oba wnioski podpisane z upoważnienia starosty przez Pana Andrzeja Barczuka członka zarządu powiatu, czym nie ukrywam zostałem pozytywnie zaskoczony, tym bardziej, że oba zostały skierowane do realizacji, a moje zaskoczenie wynika z powodu wcześniejszego doświadczenia i perturbacji na jakie napotykał mój wniosek w sprawie budynku byłego hotelu w Przewodowie.

Skany odpowiedzi na oba wnioski zamieszczam  na blogu w zakładce menu „Wnioski”.

Działkę w Starosielu  odwiedziłem 9 maja br. aby skonfrontować otrzymane od osób trzecich informacje, które przekazałem na sesji ze stanem faktycznym. Niestety okazało się, że jest on o wiele gorszy niż to wynikało z otrzymanych wcześniej informacji.

A tak to wygląda na zdjęciach, które wykonałem podczas „wizytowania” tej nieruchomości:

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15393

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.