Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe do rad gmin (wiejskich i miejskich), które przypieczętowały proces reaktywowania samorządu terytorialnego w III RP. Wybory przeprowadzono w oparciu o nową ordynację wyborczą, a ustrój nowego samorządu opisany został w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na mocy nowej ustawy utworzone zostały gminne wspólnoty samorządowe, wyposażone w mienie komunalne i narzędzia prawne do rozwiązywania lokalnych spraw.

W 1999 roku dołączyły do nich wspólnoty samorządowe powiatów i województw, utworzone na mocy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku.

Na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego, w dniu 29 czerwca 2000 r. Sejm RP podjął uchwałę w której m.in. czytamy „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wolę wspierania rozwoju idei samorządności i umacniania samorządu terytorialnego w Polsce. Sejm ustanawia dzień 27 maja „Dniem Samorządu Terytorialnego”.

Z uchwały wynika jasno, że jest to „Dzień Samorządu Terytorialnego”, a więc nas wszystkich, którzy wspólnotę samorządową tworzą, a nie żaden „Dzień Samorządowca”, „Pracownika Samorządowego” lub jak to ostatnio przeczytałem na stronie internetowej pewnego urzędu „Dzień Samorządowca Terytorialnego”.

Z tej okazji wszystkim mieszkańcom tworzącym naszą hrubieszowską wspólnotę samorządową życzę sukcesów w rozwiązywaniu lokalnych problemów i zaspokajaniu lokalnych potrzeb.

Z poważaniem:  Zdzisław Kosakowski Radny Rady Powiatu w Hrubieszowie

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15939

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.