Wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w dyskusji na sesji rady powiatu w dniu 29 kwietnia br.

W dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o udzielenie odpowiedzi na moje zapytanie zgłoszone na sesji w dniu 29 kwietnia br. w trakcie dyskusji nad oceną stanu technicznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Otóż zabierając głos w dyskusji na  w/w sesji nad przedłożoną przez Powiatowy Zarząd Dróg oceną stanu technicznego dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2021 r. zwróciłem uwagę, że w tabeli Nr 10 tej oceny zatytułowanej „Wykonanie remontów i przebudów chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2021”, w części „Gmina Miejska Hrubieszów, w pozycji „środki własne”, pkt. 2, zawarto informację, że w 2021 r. ze środków własnych powiatu wykonano m.in. remont chodnika w ul. Polnej (droga powiatowa Nr 3476L) i poprosiłem o wskazanie gdzie ten remont wykonano oraz na czym on polegał ponieważ ja takowego remontu nie zauważyłem (być może jestem mało spostrzegawczy).

Na moją prośbę na sesji nie otrzymałem odpowiedzi (nikt nie był w stanie jej udzielić), a przedstawiciel PZD obecny na sesji zapewnił, że takową uzyskam po sesji, kiedy przejmie obowiązki nowy dyrektor tej jednostki.

W dniu 17 maja br. przypomniałem się telefonicznie, że ciągle oczekuję na odpowiedź w powyższej sprawie i ponownie otrzymałem odpowiedź, że niebawem ją otrzymam. Zgodziłem się nawet aby była to odpowiedź przekazana telefonicznie.

Do dnia dzisiejszego (7.06.2022 r.) odpowiedzi nie otrzymałem i dlatego na ręce pani starosty za pośrednictwem przewodniczącego rady powiatu przesłałem na piśmie wniosek o jej udzielenie bez zbędnej dalszej zwłoki.

Tym razem poprosiłem o odpowiedź na piśmie.

Treść wniosku w zakładce menu „Wnioski” TUTAJ

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15945

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.