Odpowiedź na moje zapytanie w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę zjazdu do SP Nr 3 w Hrubieszowie

W dniu 15 września br. złożyłem za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu zapytanie skierowane do Starosty Hrubieszowskiego dotyczące zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu na rzecz Gminy Miejskiej Hrubieszów pod budowę zjazdu do szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Jak wynika z pisma Pani Burmistrz Hrubieszowa WNP.6840.4.220.SB z 12 września br. załatwianie tej sprawy przez władze samorządu powiatowego ciągnie się od września 2020 r., a końca załatwienia tej sprawy nie widać.  Z treścią mojego zapytaniem można zapoznać się TUTAJ oraz TUTAJ

Z odpowiedzi podpisanej przez Wicestarostę Hrubieszowskiego wynika, że moje zapytanie zostało potraktowane jako wniosek co pozwala na podejrzenie, że autor odpowiedzi nie odróżnia charakteru i sposobu procedowania tych instytucji. Z sytuacją taką zresztą spotykam się kolejny już raz.

Dlatego namawiam do dokładnego zapoznania się m.in. z treścią art. 21 ust. 9, 11, 12 i 13 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. oraz § 23 ust. 7 pkt. 5 i 6, § 24 i § 25 statutu powiatu hrubieszowskiego z 18 września 2019 r., które pośrednio także dotyczą charakterystyki tych instytucji.

W udzielonej odpowiedzi czytamy, że: „Projekt uchwały Rady Powiatu został przedłożony na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Hrubieszowie przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości jako wydział merytoryczny zajmujący się złożonym przez Gminę Miejską w Hrubieszowie wnioskiem. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie nie przychylił się do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu. Ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie nie została podjęta z uwagi na zmianę koncepcji i wymaga analizy pod względem potrzeb Powiatu Hrubieszowskiego”.

Po zapoznaniu się z treścią tej odpowiedzi nasuwają się kolejne pytania, a mianowicie, od kiedy to wydział starostwa (chociaż trzeba docenić jego intencje) jest podmiotem uprawnionym do przedkładania projektów uchwał rady powiatu, w sytuacji, kiedy zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 1 – 6 stautu powiatu z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić jedynie: każdy radny, przewodniczący rady, klub radnych, komisja rady, zarząd powiatu oraz grupa mieszkańców powiatu licząca co najmniej 300 mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (art. 42a ust. 1 i 2 pkt. 1).

Warto także zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 to do zarządu należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady i wykonywanie uchwał rady.

Nie mogę także bez przynajmniej krótkiego komentarza pozostawić ostatniego akapitu odpowiedzi, w którym jestem jako radny informowany, że „Ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie nie została podjęta z uwagi na zmianę koncepcji i wymaga analizy pod względem potrzeb Powiatu Hrubieszowskiego”.

Pytam się o jaką to koncepcję chodzi, jak długo będzie jeszcze trawało analizowanie potrzeb powiatu i kiedy wreszcie dowiedzą się o nich mieszkańcy Hrubieszowa, a w szczególności środowisko Szkoły Podstawowej N r 3 w Hrubieszowie?

Myślę, że warto ponadto mieć na uwadze, że do tej szkoły (tak jak i do innych szkół podstawowych w Hrubieszowie) uczęszczają także dzieci i młodzież z terenu gmin wiejskich, a szczególnie z Gminy Hrubieszów.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=16076

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.