Zamojszczyzna straciła jeden mandat do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego podał do publicznej wiadomości uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XLIII/631/2018 z 14 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku.

Zgodnie z dotychczasowym podziałem 33 radnych Sejmiku wybieraliśmy w pięciu okręgach wyborczych, tj.:

  •  5 radnych w okręgu Nr 1 – Lublin jako miasto na prawach powiatu,
  • 10 radnych okręgu Nr 2 – powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki,
  • 6 radnych w okręgu Nr 3 – powiaty: bialski łukowski, parczewski, radzyński oraz Biała Podlaska jako miasto na prawach powiatu,
  • 6 radnych w okręgu Nr 4 – powiaty: chełmski, krasnostawski, Łęczyński, świdnicki i włodawski oraz Chełm jako miasto na prawach powiatu,
  • 7 radnych w okręgu Nr 5 – powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz Zamość jako miasto na prawach powiatu.

Na mocy uchwały Sejmiku z 14 sierpnia br. utrzymuje się podział województwa lubelskiego na 5 okręgów wyborczych z tym, że w okręgu Nr 2 ilość mandatów zwiększona została do 10, natomiast w okręgu Nr 5 ilość mandatów zmniejszono z 7 do 6.

Spowodowane to zostało, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zwiększeniem się liczby mieszkańców obszaru okręgu wyborczego Nr 2 (w powiatach: janowskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, opolskim, puławskim i ryckim) i tym samym zwiększeniem się normy przedstawicielstwa.

Odbyło się to kosztem (liczba radnych sejmiku nie może się zwiększyć) obszaru okręgu Nr 5 tj. Zamojszczyzny (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i miasto Zamość), który legitymuje się ze względu na liczbę ludności najniższą okręgową normą przedstawicielstwa.

W pozostałych okręgach (Nr 1, Nr 3 i Nr 4) liczba przypisanych im mandatów nie ulega zmianie.

Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z 14 sierpnia br. w dniu 17 sierpnia 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3801 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dz.U. WL, tj. 1 września 2018 r.

Jak z powyższego wynika wyludniająca się Zamojszczyzna traci nawet na ilości posiadanych dotychczas mandatów radnych w Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Skutkiem takiego podziału mandatów przy systemie wyborczym z metodą d`Hondta może być wyeliminowanie z podziału mandatów na Zamojszczyźnie ugrupowań mniejszych, a tym samym legitymujących się potencjalnie mniejszym elektoratem.

Inaczej może być w okręgu Nr 2. Tam zwiększenie liczby mandatów do 10 powinno sprzyjać ugrupowaniom słabszym.

 

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=5728

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.