Pieniądze Ministra Obrony Narodowej na organizację XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019

W ostatni czwartek (08 listopada) w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie doszło do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na powierzenie organizacji XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019, który odbędzie się w dniach 14 – 17 listopada 2019 r.

Powierzając organizację Festiwalu Minister Obrony Narodowej jednocześnie przyznał dotację na sfinansowanie kosztów jego organizacji w kwocie 144.800,00 zł.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” projekt jako zadanie publiczne pt. „Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019”, „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” przez Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje w partnerstwie  z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Hrubieszowskim Domem Kultury, a ze środków dotacji przyznanej przez MON sfinansowane zostaną m.in. następujące działania:

 • wykonanie nagłośnienia i oświetlenia sceny festiwalowej w Hrubieszowskim Domu Kultury,
 • wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej Festiwalu,
 • wykonanie informatora festiwalowego,
 • zatrudnienie dwóch konferansjerów oraz sześciu członków Rady Artystycznej Festiwalu,
 • wykonanie promocyjnych i reklamowych materiałów festiwalowych,
 • wynajęcie sali na organizację warsztatów artystycznych dla uczestników Festiwalu,
 • sfinansowanie noclegów i wyżywienia dla 150 wykonawców festiwalowych oraz członków Rady Artystycznej,
 • ubezpieczenie organizatorów Festiwalu i jego uczestników,
 • zakup nagród rzeczowych dla trzech najlepszych wykonawców w kategorii solista-wokalista oraz kategorii zespół wokalno-instrumentalny,
 • sfinansowanie kosztów organizacji cateringu dla wykonawców Festiwalu,
 • koszty administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem działań festiwalowych.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=8966

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.