Interpelacje

Interpelacja w sprawie stanu mienia powiatu

Zdzisław Kosakowski                                                 Hrubieszów, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Radny Rady Powiatu

w Hrubieszowie

Pani

Aneta Karpiuk

Starosta Hrubieszowski

za pośrednictwem

Pana

Józefa Kuropatwy

Przewodniczącego Rady Powiatu

w Hrubieszowie

I N T E R P E L A C J A

Działając na podstawie § 24 ust. 1, 2 i 3 Statutu Powiatu Hrubieszowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/91/2019 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 18 września 2019 r. (z późn.zm.), składam interpelację dotyczącą zaniedbań w gospodarowaniu mieniem powiatu, na które to kwestie zwracałem uwagę już niejednokrotnie.

Do zainteresowania się bliżej jak to wygląda skłoniła mnie informacja z ostatniej sesji rady powiatu o rozpisaniu na 5 maja br. III przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Hostynnem Kolonii.

Zainteresowałem się przy okazji jak „się ma” nieruchomość po ośrodku zdrowia  w Starej Wsi (w trzech przetargach nie udało jej się sprzedać) oraz nieruchomość dawnego ośrodka wypoczynkowego SP ZOZ w Starosielu.

Wszystkie je odwiedziłem, a stan w jakim się znajdują udokumentowałem na zdjęciach, które zamieściłem na swoim blogu we wpisie z 12 kwietnia br. „Brak chętnych na mienie powiatu”.

Mam poważne wątpliwości czy stan tych nieruchomości może zachęcać do ich kupna przez ewentualnych zainteresowanych i dlatego wnioskuję o ich uporządkowanie.

Proszę także o informację dlaczego brak jest realizacji zapowiedzi zawartych w piśmie GKK.6840.2.122.2021 z 12 maja 2021 r., stanowiącej odpowiedź na mój wniosek w sprawie nieruchomości w Starosielu, a w której m.in. przyznano mi rację i zapowiedziano podjęcie czynności zmieniających ówczesny stan rzeczy

Zdzisław Kosakowski

   Interpelacja/wniosek w sprawie budynku byłego hotelu w Przewodowie

Interpelacja w sprawie gospodarowania mieniem po ZS w Turkowicach.

Poleć, udostępnij !

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?page_id=14447