Category: samorząd

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdane

W dniu 16 lutego br. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona została informacja o wynikach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w województwie lubelskim. Na zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów listach zadań powiatowych i gminnych z terenu województwa lubelskiego umieszczonych zostało 222 zadania (52 powiatowe i 170 gminne). Szacuje się, …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15755

Moje wnioski i z sesji z dnia 31 stycznia br. i odpowiedzi na nie wicestarosty

Na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie odbytej 31 stycznia br. zgłosiłem trzy wnioski dotyczące petycji w sprawie urządzenia ul. Działkowej w Hrubieszowie, palarni na chodniku przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz potrzebie zajęcia się na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku problematyką przemocy i narkomani w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu hrubieszowskiego. Wnioski przekazane …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15742

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie na łamach prasy lokalnej

To, że poniedziałkowa (31.01.2022 r.) sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie znajdzie się na łamach prasy lokalnej, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych było więcej niż pewne przede wszystkim dlatego, że niektóre zdarzenia, które podczas rady się wydarzyły o tym przesądzały. W dzisiejszym portalu internetowym „Dziennika Wschodniego” w artykule  „Lubelskie. Na sesję rady powiatu przyjechała policja. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15736

Wstydź się wstydź Kosakowski i naucz się odróżniać organ stanowiący od urzędu administracji publicznej

W trakcie wczorajszej sesji rady powiatu o godz. 11:43 otrzymałem korespondencję na swoją pocztę elektroniczną od radnego Tomasza Ożoga, który napisał m.in., cytuję „Po tak doświadczonym samorządowcu spodziewałem się więcej. Sesja RP to organ stanowiący, a nie urząd administracji publicznej, zarządzenia starosty tam nie obowiązują. Mieszkaniec chcący uczestniczyć w sesji nie jest interesantem. Tylko wojewoda …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15728

Kosakowski niepożądany w składzie komisji rady powiatu

Na dzisiejszej sesji rozpatrywany był m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Hrubieszowie, polegającej na powołaniu do jej składu mojej osoby. Z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o powołanie mnie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiłem 23 grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. otrzymałem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15724

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na 31 stycznia 2022 r. na godz. 10:00 (a nie jak pierwotnie, błędnie podałem 31 marca, za co przepraszam) zwołana została XXXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. W proponowanym przez przewodniczącego rady oprócz punktów formalnych, znalazły się punkty merytoryczne przewidziane m.in. także planem pracy rady na 2022 r,, a mianowicie: sprawozdanie Starosty Hrubieszowskiego z działalności …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15716

Podwyżki wynagrodzeń samorządowców tematem niemal dyżurnym m.in. w prasie lokalnej

We wpisie na blogu pt. „Przed nami trudny rok 2022 ?” z 03.01.2022 r. napisałem m.in. „W tej sytuacji (chodzi o trudną sytuację budżetów samorządów w kontekście bardzo wysokich podwyżek cen gazu i energii elektrycznej) dobrze się chyba mogą mieć (pomimo rosnącej inflacji i cen) tylko samorządowcy i to nie tylko samorządu powiatu hrubieszowskiego bowiem …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15685

Przed nami trudny rok 2022 ?

Końcówka Roku 2021 to dla wielu samorządów lokalnych (gminnych wiejskich i miejskich), samorządów powiatowych (także grodzkich) oraz samorządów wojewódzkich charakteryzowała się przede wszystkim uchwalaniem budżetów na 2022 r. oraz podwyżką wynagrodzeń samorządowców, którzy skorzystali finansowo na ustawowych podwyżkach polityków i najważniejszych urzędników szczebla centralnego. Jako samorządowiec odniosę się przede wszystkim do sytuacji jaka rysuje się …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15669

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zdecydował, że referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie może się odbyć

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 4 listopada br. rozpatrzył skargę mieszkańców powiatu hrubieszowskiego na postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji i uznał ją za zasadną. O sprawie tej …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15584

„Polski Ład” – wsparcie finansowe Inwestycji Strategicznych samorządów hrubieszowskich

W poniedziałek 25 października br. Lech Sprawka Wojewoda Lubelski ogłosił wyniki pierwszego, pilotażowego naboru wniosków, który rozpoczął się 2 lipca i trwał do 15 sierpnia 2021 r. W okresie tym każdy samorząd województwa lubelskiego mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji. Województwo lubelskie otrzymało do podziału między samorządy 1. 866.558.230,42 zł z tego, 101.500.000,00 zł. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15575

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego – Wojewoda Lubelski 5 : 0

Portal „Dziennika Wschodniego” donosi dzisiaj, że Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego wygrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie spór o zasadność uchylenia przez Wojewodę Lubelskiego w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego trzech uchwał zarządu powiatu. Wcześniej jak donosi portal podobne decyzje Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął w stosunku do rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, dotyczących uchwał rady powiatu. O rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: https://suflerob.o11.pl/?p=15571